Hot New CSR


กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.…

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก นำโดยนายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการ​การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​สวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ทำ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศรีสะเกษสนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามของจังหวัดศรีสะเกษ

กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ…

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดยนางนุชนภา พิณทอง ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน และโครงการ CSR

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลัก…

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุทธ ที่ 16 มิถุนาย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลัก…

ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะกา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ตามโคร…

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 นำโดยผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี,นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายปราโ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอหัวหิน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโค…

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ตามโครงการ CSRให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ นำโดยผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี,นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัด… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อำเภอปราณบุรี

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”…

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR จิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" นำโดยนายสุชาติ พลอยล้วน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSR เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ชุมชนบ้านล่าง จ.ตราด…

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิตน้ำ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSR เข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ชุมชนบ้านล่าง จ.ตราด

กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ …

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิตน้ำ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดดำเนินโครงการ CS… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดกาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ได้ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนและร่วมพิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทางกปภ.สาขา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมCSR มอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพ…

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯและหัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล กิจกรรม " ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง สุว… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวัน…

; วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน บ้านวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาถนน" เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมบริจาคโลหิต ก…

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม มอบหมายให้นางสาวสิริพร แซ่หลี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอขนอม ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เทศบาลเมืองหนองปรือ

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอา…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงาน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยนางสาวพิชญ์สีนี กฤษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ,นายวินัย ไผ่ทอง หัวหน้… อ่านต่อ →

ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ"

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการฯ นายไอยเรศ ชัยกุล ท่านผู้ช่วยผู้จัดการฯ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม โครงกา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.แบ่งปันไออุ่น.......แด่น้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านวังวน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เรา…

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น…

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นางแก้วตา ศิลปสุวรรณ หัวหน… อ่านต่อ →

กปภ.ข.9, กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย"

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน นำโดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมในโคร… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. 2,…

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ในโครงการ ๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. 2,000 ขวด ในโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่โรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และ นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีทำพิธีส่งมอบลานสุขอนามัย ให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ตามโครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ด้วยน้ำสะอาด

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.45 น. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล วัฒนสืบสิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เ…

วันที่30มิถุนายน2561 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายดนัย วัชรเสถียร หัวหน้าผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ข… อ่านต่อ →

เข้าร่วมทำงานกับทีมงาน ปตท เชื่อมประสานและวางท่อ PE ขนาด 110มมความยาว1500ม เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอน

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นำโดย นายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นายนฤชา ชาตะวราหะ หัวหน้างานผลิต นายพิเชษฐ เทพบุตร… อ่านต่อ →

ร่วมกิจกรรมโครงการ"หนูน้อย รักษ์น้ำ" ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

กปภ. สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 บริเวณห้วยน้ำอุ่น…

นศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นำโดยนายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม และ นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่ริม พร้อมด้… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาแม่ริม จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 บริเวณห้วยน้ำอุ่นและห้วยแม่ริม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 ฝาย

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศ…

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ พนักงานสังกัดงานผลิต นำพันธุ์ปลานิลและพันธุ์ต้นไม้ ไปมอบให้เจ้าหน้าที่สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว และสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ เพื่อป… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโ…

ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่… อ่านต่อ →

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิสาขาอุดรธานี นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต7 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี นางสุดาพร ฤทธิ์มหันต์ ผู้ช่วยผู้จั… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุดรธานีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยพี่น้องชาวลาว

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เ…

เมื่อวันที่ 28กรกฏาคม 2561ที่ผ่านมา กปภ.สาขากุฉินารายณ์ โดยนางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบัวขาวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ร่วมกับอำเภอกุฉินารายณ์ มอบอุปกรณ์กีฬา แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำ…

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่จัดขึ้นโดยสภากาชาด จังหวัดลพบ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพระพุทธบาท เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป…

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบหมายให้ กปภ.เขต 8 (อุบลราชธ… อ่านต่อ →

ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน ส่งน้ำดื่มช่วยศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม สปป.ลาว

นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาส… อ่านต่อ →

กปภ.ทำความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูอุบลฯ หลังน้ำท่วม

กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา นำโดยนางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย…

เมื่อเช้าวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางโอลีมา เครือซ้า หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ นำพนักง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากำแพงเพชร เดินหน้า CSR ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ลงพื้นที่ออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา…

กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด กวาดลานวัด ทำบุญฟังพระเพื่อเป็นศิริ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

กปภ.ข.๗ ร่วมโครงก…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ โดยนายขรรค์ชัย ดอกไม้ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย ร่วมเป็นเป็นวิทยากรในโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ ม… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๗ ร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี

นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม มอบหมายให้หัวหน้างานบริการ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ร่วมกับสนับสนุนน้ำประปา ช่วยภัยแล้… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง สนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เร…

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) มอบหมายให้ พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนางสาวกนิษฐา นันทจินดา หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอา… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อยู่ในระดั… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมกันช่วยลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเ…

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ในโครง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขลุง ส่งมอบลานออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้…

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ จิรกุลสมโชค หัวหน้างานอำนวยการ พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพร…

ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง นำโดย นายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเทิง ร่วมมือกับชุมชนบ้านพระเกิด ม.14 , บ้านตั้งข้าว ม.2 , บ้านสันทรายมูล ม.1 และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมกันซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอิงซึ่งชำรุด

กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เร…

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายรัตนัย แสงสว่าง ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดหลวงส… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดหลวงสุมังคลาราม

กปภ.สาขาละหานทรายร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ…

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ""เราทำควา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาละหานทรายร่วม กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับลูกค้าบริเวณพื้นที่ตำบลแแปลงยาว พร้อมออกซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าแ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาตราด นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ป… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2561

ประปาบ้านฉาง จัดของขวัญปีใหม่ อาสาดูแลประปาภายในให้ลูกค้า ฟรีค่าแรง…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โดยการลงพื้นที่ให้บริก… อ่านต่อ →

ประปาบ้านฉาง จัดของขวัญปีใหม่ อาสาดูแลประปาภายในให้ลูกค้า ฟรีค่าแรง

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมือง… อ่านต่อ →

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดประตูสู่เมืองกาญจน์

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบี… อ่านต่อ →

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทาง ถนนแสงชูโต ให้สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อน้อง ๆ ออทิสติก โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลา… อ่านต่อ →

กปภ.เขต ๑ จัด CSR เพื่อน้องออทิสติก

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายสนธิ บุญศิริ ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน มอบหมายให้นายทิวา พงษ์ลิ้ม ตำแหน่งวิศวกร 7 รักษาการหัวหน้างานผลิต8 พร้อมด้วย… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะะพาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำฝายชะลอน้ำ คลองร่อนทอง สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไ…

นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับหัวหน้างาน และพนักงานจาก กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมระบบประปา/ท่อ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น ในโครงการ PWA Mini Marathon…

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย หัวหน้างาน และพน… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบตู้ทำน้ำเย็น ในโครงการ PWA Mini Marathon 2019 แก่ สวนธรรมสาวัตถี จ.ขอนแก่น

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ “…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8 นำโดย นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 8 นายวีรวัฒน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ร่วมโครงการ Kick off จิตอาสาภัยพิบัติ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 1…

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ "101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กปภ.สาขาศีขรภูมิ โดยผู้จัดการมอบหมายให้หัวน้าง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้

กปภ. สาขาตราดจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองขุด ต.…

วันที่ 25 กันยายน 2562นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการ กปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน ในสังกัด จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาตราดจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองขุด ต.ห้วยแล้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด

กปภ. มอบลานออกกำลังกาย

ร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบลานออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเครื่องออกกำลังกายในโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม… อ่านต่อ →

กปภ. มอบลานออกกำลังกาย

ประปาบ้านฉางมอบมาตรวัดน้ำ ฟรีค่าใช้จ่าย โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 256…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ, หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานผลิต เข้าร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๑ ให้กับครอบครัว… อ่านต่อ →

ประปาบ้านฉางมอบมาตรวัดน้ำ ฟรีค่าใช้จ่าย โครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 2561

เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย นำโดยนายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันบริจาคโลหิต ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิต … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กปภ.สาขาเบตง ร่วมโครงการจิตอาสา &q…

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม​ 2561​ กปภ.สาขา​เบตง​ นำ​โดย​ นาย​ศักรินทร์​ ถ​นอ​มพร ​ผู้ จัดการ​สาขา พร้อมด้วย​หัวหน้างาน​และพนักงาน​ในสังกัด​ เข้า​ร่วม​โครงการ​จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยร่วมทำความสะ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเบตง ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดี…

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสาร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ

กปภ. สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำคว…

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม2561 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และสนับสนุนน้ำดื่ม

กปภ.ข.๓ เดินตามรอ…

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์การบริหารส่วน… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๓ เดินตามรอยพ่อสานต่อความยั่งยืน จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่…

นายคมสันต์ บุญเอี่ยม ผู้จัดการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมถึง งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหาร ครู และ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า

ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักสูขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีท่านรองผู่ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานและสาธารณะสุขจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้า… อ่านต่อ →

ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธาน…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเ…

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และพนักงานในสังกัด ร่วมกันบริจาคโ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยเคลื่อนที่กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

กปภ.สาขาพิมาย ร่วมโครงการขุดลอกคูคลอง…

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมตัวแทนพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมโครงการขุดลอกคูคลอง ลอกผ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพิมาย ร่วมโครงการขุดลอกคูคลอง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรม"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา…

ในวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลอง 6 ฝั่งซ้าย ม.5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เรา…

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายรัตนัย แสงสว่าง ผจก.กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พร้อ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขาจันทบุรี ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ร่วมกันจัดโครงการ CSR "กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR “กปภ.ร่วมใจ ทำความดีปรับปรุงห้องน้ำวัดในชนบท ประจำปี ๒๕๖๐”

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ โดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแ… อ่านต่อ →

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อม

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ ก…

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ

กปภ.สาขาเลาขวัญ ทำกิจกรรม CSR

วันที่ ๑ พ.ย.๖๐ กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมช่วยตรวจสอบค้นหาท่อภายในรั่วให้โรงพยาบาลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อบริการที่เป็น… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ทำกิจกรรม CSR

พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่ได้จัดหน่วยรับ… อ่านต่อ →

พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด…

30 พย.60 เวลา 15.00 น. นายสุคนธ์จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทค… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้…

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560โดย นายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับทีมงานจากกองระบบผลิตและคุณ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัช…

กปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิต…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาและตรวจสอ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ให้แก่ อบต.หนองตะพาน

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายศักดิกร เชื้อแพ่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจทำความดีด้วยหัวใจ อ.เมืองระยอง ได้ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยองร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี โดย นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี มอบหมายให้ นายปรีดา เต็งสุวรรณ หัวหน้างาน 8 งานบริการและน้ำสูญเสีย และทีมพนักง… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลพยุหะ แจกอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ ค…

กปภ.สาขากุยบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี มอบหมายให้หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR เข้าร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2560 ณ ส่วนภูมิภาค" ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์)

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกป…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศนำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร และนายสกล ภุงทรัพ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง สุวัฒ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในชื่อโครงการ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562”

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพ…

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางละมุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เมืองพัทยา หน่วย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม "สร้างฝา…

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน นำโดย ผจก.วรชาติ สีหบัณฑ์ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและกลุ่มจิตอาสา "สร้างฝายชะลอน้ำแล… อ่านต่อ →

กิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าต้นน้ำ"

กปภ.สาขานครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเ…

วันที่ 28 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตเพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขานครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้…

ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน โดย นางอรวรรณ รัตนจักร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ปลูกต้นอิทนิล… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาจุน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต นายสุขเกษม มีสีผ่อง และพนักงานในสังกัด นำของสนับสนุนการ จัดงาน "เที่ยวปราณบุรี" ของ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบของสนันสนุนกิจกรรมของกิ่งงานกาชาดอำเภอปราณบุรี

กปภ.สาขาด่านช้าง โดยนางรัตนาพร สมงาม ผู้จัดการประปาด่านช้าง ให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาด่านช้างร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ"ยูยู … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยองร่วมปลูกต้นไม้ สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ

กปภ.สาขาขลุง ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กปภ.สาขาขลุง ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขลุง ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ แขวงสะหวันนะเขตและจังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภููมิภาคสาขามุกดาหารร่วมกิจกรรม "มุก-สะหวัน ปั่นเติมฮัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์

กปภ.ข.5 สานพลัง…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โดย นายมงคล วัลยะเสวี ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 มอบหมายให้พนักงานในสังกัด กปภ.ข.5 ร่วมกิจกรรม… อ่านต่อ →

กปภ.ข.5 สานพลังอนุรักษ์เขาคอหงส์

สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง โดย นายศักดิ์สิทธิ์ แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จำนวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรร… อ่านต่อ →

สาขาบ้านฉาง ร่วมพิทักษ์ชายหาดพยูน...ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ๖๐ อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57877

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกจัด"กิจกรรมโครงการ …

ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ กปภ.สาขาท่ามะกานำโดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกจัด "กิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ นำน้ำดื่มบรรจ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะกา ออกจัด"กิจกรรมโครงการ CSR" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลหัวหิน เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิ วัดกุยบุรี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต

กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้…

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม นำโดยนายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม นายนฤชา ชาตะวรหะ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการโครงการ CSR ในชื่อโค… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม จัดโครงการ CSR "หนูน้อยรักษ์น้ำ"

วันนี้ช่วงเช้า (วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ) นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ CSR ครั้งที่ 5/2561 เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โร… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าพบหน่วยงานราชการ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าพบหน่วยงานราชการ

กปภ.สาขาอ่างทอง มอบจักรยาน จำนวน 6 คัน…

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 กปภ.สาขาอ่างทองโดยนายวรดี ชินคฃบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดมอบรถจักรยาน จำนวน 6 … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอ่างทอง มอบจักรยาน จำนวน 6 คัน

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561…

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาท่ามะกา โดยนางชยาภรณ์กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันมอบของขวัญ ให้แก่สำนักงานเคหะชุมชนกาญจนบุรี ร่วมกับนิติบุคคล… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะการ่วมมอบของขวัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพ…

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างา… อ่านต่อ →

กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวัน…

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้… อ่านต่อ →

กปภ.ชลบุรี จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561

กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง…

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยในงา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561…

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ตำหนัก… อ่านต่อ →

กปภ.ข.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานฯ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อร่วมสร้างพลังน้ำใจช่วยเห… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยด…

กปภ. สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" นำทีมโดย นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดกา…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำโดย นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ร่วมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

กปภ.สาขาระโนด ร่วมบริจาคโลหิต

กปภ.สาขาระโนด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลระโนด กับ สภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม เวลา 9.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด ซึ่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระโนด ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตหน่วยบริการแม่จัน จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย ณ บริเวณฝายโป่งน้ำร้อน ม.11 ต.ป่าตึง … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย แม่น้ำจัน

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้…

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม CSR พิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น

จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต…

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นำโดยนางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอท่ามะกา จั… อ่านต่อ →

จัดกิจกรรมโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต

กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขานราธิวาส นำโดย นายอารีดีน ปากบารา ผู้จัดการ กปภ.สาขานราธิวาส พร้อมด้วย นายไชยยันต์ แสงแก้วอนันต์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำส… อ่านต่อ →

กปภ. สาขานราธิวาส จัดโครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขากันตัง จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขากันตัง นำโดยนายเปรมปีติ กันตะปีติ ผจก.กปภ.สาขากันตัง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวาย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากันตัง จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คล… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง …

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (พ) มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" ไม่ทิ้ง ไม่เ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกับ หน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ นำโดยนายไพรจิตร วงษ์พุฒ ตำแหน่ง ผช.ผจก.กปภ.สาขาเลย รก.ผจก.กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน…

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างใ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมสนับสนุนโครงการ " ราษฎร์…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ให้การสนับสนุนน้ำประปาตามโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" แก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน\ ตามที่การประปาส่วนภูมิภา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมสนับสนุนโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง…

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง บ.อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส จำกัด และบริษัทต่างๆ จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "เ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR เติมรักปันสุขเพื่อน้อง

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโล…

นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกีย…

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาเด่นชัย นำโดยนายเกษม นวลดี นำพนักงานในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา…

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เร… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธ…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562

กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุม…

นายสุรพงศ์สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ได้ร่วมส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562 โดยมีการปรับปรุงลานออกกำลังกายติดต… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเกาะสมุย ส่งมอบงานโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562

กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเ…

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. นำโดย นายประสิทธิ์ สุขสมกลิ่น หัวหน้างานผลิต และ นางพิมพ์อลิยา เสงี่ยมงาม หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ไ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากบินทร์บุรี จัดกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัดและล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดโคกสั้น

กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรีย…

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้… อ่านต่อ →

กปภ.ข.1 กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินโครงการ "เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"

โครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง"…

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 กปภ. สาขาท่ามะกา จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปา พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปา ❤โดยไม่คิดค่าแรง❤ ในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อ… อ่านต่อ →

โครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง"

กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชน…

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปา และบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาโดยไม่คิดค่าแรง ตามโครงการ " กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง " เพื่อสำน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตาก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโคร…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร โดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ หัวหน้างานบริการและควบคุม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 6 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ริม, สันกำแพง, แม่แตง, ฝางและเกาะคา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและ… อ่านต่อ →

กปภ.รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดี ด้ว…

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำโดย นายอำพล สุดนิคม ผจก.กปภ.สาขามุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นางศรัญญา ศรพรม หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดี ด้วยหัวใจ จังหวัดมุกดาหาร 2562

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดสุรินทร์ …

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ หัวหน้างานทุกสายงาน พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ" จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรม “ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019…

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร โดยนายกำธร ปันนะระศรี มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019" พร้อมส… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรม “ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019”

กปภ.สาขาอ้อมน้อย สนับสนุนน้ำประปาเพื่อลดภาวะฝุ…

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย มอบหมายให้นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อยและพนักงานในสังกัด เข้าควบคุม ดูแล ณ จุดบริการรับน้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอ้อมน้อย สนับสนุนน้ำประปาเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง

กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อ…

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และหัวหน้างาน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขารังสิต (พ) ให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5

กปภ.สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปา เพื่อลดมลพิษฝุ…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมทั้ง นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานในสังกั… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสมุทรสาคร สนับสนุนน้ำประปา เพื่อลดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

กปภ.สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "อาสาดูแลประปาเพื่อประชาชน"…

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมลงพื้นที่จัด "โคร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริม…

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 โดยนายโภคิน พรมพันธุ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสัง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาหนองไผ่ ส่งมอบงานโครงการสวนส่งเสริมสุขภาพชุมชน (กปภ.รักษ์ชุมชน)

กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกร…

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2562 กปภ.สาขาสะเดา นำโดยนายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผจก.กปภ.สาขาสะเดา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ภายใต… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสะเดาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคูคลอง”

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรร…

เมื่อวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. ถึง 17.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและถวายเทียนพรรษา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นำโดย นางกนกอร รัตนนุกรม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาค… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด “โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”…

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายวสันต์ พ่วงหุ่น หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ลงพื้นท… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัด “โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญฟรีโดยไม่มีค่าแรง

กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยโครงการ กปภ.สาขาดูแ…

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานฯ และพนักงานใน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยโครงการ กปภ.สาขาดูแลประปาเพื่อปวงชน

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพ…

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "แยกก่อนทิ้ง"…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี โดยผู้จัดการ สมเดช เหล็มเล๊าะ พร้อมพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี และหน่วยงานในพื้นที่ ในกิจกรรม Kick Off … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off "แยกก่อนทิ้ง"

กปภ.สาขาระยอง อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นายไพฑูรย์ อรชร ผจก.กปภ.สาขาระยอง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการกปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2562 โดยให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยอง อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนายสมโภชน์ ใหม่ทอง หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับอำเภอบางสะพาน

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำควา…

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. กปภ.สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาเลาขวัญ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน…

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการกปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2562 โดยให้บร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญปร…

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา โดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทภาโส ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคส… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร…

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ กปภ.สาขาพนมทวน พร้อมด้วย กปภ.ข.๓ หน่วยงานภาครัฐจากเขื่อนศรีนครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ศร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไ…

วันที่ 12 กันยายน 2561 ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง และป… อ่านต่อ →

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้รอบอ่าง ณ อ่างเก็บน้ำหนองจิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝาย…

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) หน่วยงานภาครัฐจากเขื่อนศรีนครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ศรีส… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๓ พร้อมใจด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ…

วันที่ 11 กันยายน 2561 กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาชุมชน ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561 โดยมีนายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานใ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรี…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานทุกท่าน ซื้อของใช้จำเป็น เช่น แพมเพอร์ ทิชชู ข้าวสาร ขนม นำไปบริจาคให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อน อำเภอชะอำ จังหวัดเ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่… อ่านต่อ →

การประปาสว่นภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช นิพขันธ์ ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับแ…

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 2” ของชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จัดกิจกรรมโครงการประหยัดน้ำ ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร แก่น้องๆโรงเรียนบ้านเขาบายศร… อ่านต่อ →

ประปาบ้านฉาง ชวนน้องประหยัดน้ำ

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคล…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวภัทรา สุขสมศักดิ์ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 2 และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เมืองพัทยา เปิดโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถ…

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยจัดพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ศาลาว่าการเมื… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เมืองพัทยา เปิดโครงการ “กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ …

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน แล… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพร… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสุชาติ สุดเสนาะ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมดำเนินโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง บริเวณ หมู่ที่ 1-2 ต.หนองศาลา อ.ชะอำ จ.… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"…

เมื่อวันที่11-13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง นำโดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผจก.กปภ.สาขาแหลมฉบัง และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรม "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยให้บริการตรวจสอบระบบประปา ด… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง " ร้อยดวงใจถวายพ่อหลว…

กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบระบบประปา ดูแลซ่อมแซมท่อแตก - ท่… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง " ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกร…

ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมห… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์…

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ , นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ หัวหน้างานบริการฯ , นางนฤมล ยังวิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดปทุมธานี

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ &qu…

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง มอบหมาย นางรุ่งนภา เสริมสุข หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง "..."ไม่ทิ้ง … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"..."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

โครงการกปภ.จัดใหญ่ ของขวัญปีใหม่"อาสาดูแลประปาเ…

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 การประส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ลงพื้นที่จ่ายน้ำเขตอำเภอท่าม่วง ให้บริการซ่อมแซม หาจุดท่อแตกรั่ว ดูแลระบบประปาภายในบ้าน … อ่านต่อ →

โครงการกปภ.จัดใหญ่ ของขวัญปีใหม่"อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ เ…

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม , หัวหน้างาน และพน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”

กปภ.สาขาตราด ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมสนับสนุนน้ำ…

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาตราด ร่วมกับ นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตราด ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปั่น "Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" จังหวัดสระแก้ว โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว รวมระยะทาง … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมปั่น “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสระแก้ว

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bi…

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุ…

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ตำบล… อ่านต่อ →

กปภ. สาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงก…

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ส่งมอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ บ้านกุดลาดใต้ ม.9 ต.กุดลาด อ.เ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบหลังคารอบศาลาเอนกประสงค์ ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2561

กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ร…

เมื่่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ&quo… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาพังงา ร่วม "โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ"

กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ส…

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 ก… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในวันที่ 21 กันยายน 2561

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คล…

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. นำโดย นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคส าขาพนมสารคาม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมกับเครือข่าย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561"

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไ…

วันที่ 19 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปิง ณ บริเวณริมแม่น้ำปิง อำเภอ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปิง

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้…

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 กปภ.สาขาขลุง นำโดยนางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาขลุง พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดให้… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ…

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายวินัย ศักดิ์ฐิติพันธ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม, นางสาวกัญญานิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "ก…

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561 กปภ.สาขานครพนม นำโดยนายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน และบริ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง …

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ณ ถนนราชดำเนิน 1… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากำแพงเพชร จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา โดยนายสมชาย กุลธนาณัฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทภาโส ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา พร้อมด้วยห… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จัดกิจกรรม “ ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม " กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง " เพื่อแ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดกิจกรรม “โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ร.9

กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อ…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบร… อ่านต่อ →

กปภ. สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ในกิจกรรม “ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาสงขลาจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญ…

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กปภ.สาขาสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2562 ร่วมกันลงพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ชุมชน หมู่10… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสงขลาจัดกิจกรรม โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี ดำเ…

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรีโดยนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาข… อ่านต่อ →

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาพยุหะคีรี ดำเนินโครงการ “กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับ อบต.ควนโดน…

ใเมื่อวันที่​ 15 มกราคม​ พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล นำโดย นายวิรันต์โรจน์ พงษ์อักษร หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับ อบต.ควนโดน​ แ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับ อบต.ควนโดน

กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมใจทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหา…

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กปภ.สาขาย่านตาขาว นำโดยผู้จัดการปราโมทย์ แสงจันทร์ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมใจทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ประปาบ้านฉาง ใส่ใจแหล่งน้ำ ร่วมลอกผักตบในชุมชน…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายพรรษวัชร์ กิมานันโท ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นายสายชล มัติโก หัวหน้างานผลิต นำบุคลากร กปภ.สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมกับ เทศบาลตำบลบ้า… อ่านต่อ →

ประปาบ้านฉาง ใส่ใจแหล่งน้ำ ร่วมลอกผักตบในชุมชน

"โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภฅูมิภาคสาขาอู่ทองจัดโครงการแบ่งปั้นความสุขให้น้อง

กปภ.ข.10 ร่วมเป็…

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามที่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย ณ ภา… อ่านต่อ →

กปภ.ข.10 ร่วมเป็น"ผู้ให้"ที่ยิ่งใหญ่ บริจาคเลือดแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา &qu…

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ …

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 มอบหมายให้ น.ส.ธัญญลักษณ์ สวัสดีไชย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้า… อ่านต่อ →

กปภ.ข.3 ใส่ใจทรัพยากรน้ำ ร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561

กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย…

เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายธนพล อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับกปภ.เขต 9 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียงจัดกิจกรรม โครงการ รักษ์น้ำ ลด(สารเคมี) ลูกหลานปลอดภัย

กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจ…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะ พร้อมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสวันคล้าย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระโนด เป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป…

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง นำโดยนายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมดัวยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาขลุง นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาขลุง นายพินิจ ศิลาแล… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมรักษ์ชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา…

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นายอนุชา ศิริบวรเดช ผจก.กปภ สาขาลำปาง มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาลำปาง ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา…

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาระยอง,นายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง พร้อมหัวหน้างาน,พนักงานแ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน วัดและโบสถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กปภ. สาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำด…

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง นำโดย นายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง มอบหมายให้นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง พร้อมด้วย ห… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาบางปะกงร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

กปภ. สาขาอ…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้นายศิวทัศน์ เจริญวงศ์ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาอรัญประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒ…

ด้วยในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบหมายให้ พนักงานในสังกัดเ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภมิทัศน์ บริเวณ วัดกกสับ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา &quo…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ สุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงานในสังกัด ก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดตาหลังใน"

กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกร…

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ. สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสวรรคตพระบ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กปภ.สาขาศีขรภูมิ โดยนางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมร้อ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา…

นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรม วางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และในเวลา 10.00… อ่านต่อ →

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวยพ่อ

กปภ.สาขาสามพราน “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสามพราน “ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง”

กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใ…

กปภ. สาขากาญจนบุรี ดำเนินกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" โดยให้บริการ ตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านและบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาฟรี บริเวณ หมู่บ้านผกาแก้ว หมู่บ้านหัวนา หมู่บ้านอู่ทองวิลล่า ม.10 ต.ปากแพรก … อ่านต่อ →

กปภ.สาขากาญจนบุรี จัดทำกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ…

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาอู่ทอง โดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 500 ขวด ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรีย…

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 5.30 น. ถึง 9.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อ รพ.แม่สะเรียง

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทา…

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนัก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดคอเขา” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณชายหาดคอเขา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เรา…

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโคร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ วัดเซิดสำราญ ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กปภ. สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรัก…

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายชัยวัฒน์ พูลรอด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วย นางนาถอนงค์ บุญสุทธิ หัวหน้างานอำนวยการ และ นางสาวกาญ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาบ้านฉาง ร่วมสร้างฝายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าชุมชน ภูดร-ห้วยมะหาด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง นำโดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางปะกง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเพื่อเพิ่ม… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

กปภ.สาขาโนนสูง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ผ…

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำทีมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาโนนสูง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ บ้านโนนทอง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอ…

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เรา…

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้า… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านนาสาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อ่าน

กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เห…

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดย นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด มอบหมายให้ นายสรยุทธ สมใจ หัวหน้างาน 7 งานผลิต และนางสาวกนิษฐา หนูนารถ พนักงานก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา …

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท นำโดยนายกิตติ พุ่มศรีธร พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" จังหวัดช… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท

กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธ…

เมื่อวันนที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒) ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักง… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๓ และ กปภ.ข.๒ ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง…

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร"… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้าง Landmark คลองหลวง

กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่ว…

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชายชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยา…

นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม "Smile Together ครั้งที่ 1" เดิน-วิ่ง… อ่านต่อ →

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "Smile Together” เดิน-วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลชลบุรี

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561…

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"… อ่านต่อ →

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ 2561

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้…

กปภ.สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการฯ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ตามหนังสือขอความร่วมมือจาก สำนักงานจังหวัดชัยภู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายธนู ประสงค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก พร้อมด้วยหัวหน้าง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยห…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผจก.กปภ.สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีด้วยหั… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาส…

วันพุธที่ 23ตุลาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม มอบหมายให้หัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวาย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนแยกคลองเหลง – ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กว่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาพื้นที่ป่า ภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน

กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิ…

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพานมอบหมายให้นายนายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการแ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการกิจกรรม “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณ…

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยนายปริชนินทร์ ชมาฤกษ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร และทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์”

กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์…

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา มอบหมายให้ นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางจุไรลักษณ์ เชี้ย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการหมอชวนวิ่ง

กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วย…

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด ใ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว"

กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญ…

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กปภ. สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้มด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 256… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดยนายอัษฎา โภชาคม หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์

ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบ…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดย นายพรรษวัชร์ กิมานันโท ผู้ช่วยผู้จัดการ นำนักวิ่งจากประปาบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง" ช่วงอำเภอบ้านฉางส่งต่อให้กับจังหวัดชลบุ… อ่านต่อ →

ประปาบ้านฉาง ร่วม "หมอชวนวิ่ง" พร้อมมอบน้ำดื่มบริการนักวิ่งร่วมทาง

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนถุงสารส้ม ช่ว…

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีผลิตน้ำมาบประชัน เป็นผู้แทนมอบถุงสารส้ม จำนวน 500 ถุง แก่เทศบาลเมืองห… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสนับสนุนถุงสารส้ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอา…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงาน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน และทางสาธารณะ"

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยนางสาวพิชญ์สีนี กฤษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ,นายวินัย ไผ่ทอง หัวหน้… อ่านต่อ →

ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ"

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง บริการน้ำดื่ม กปภ…

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง ในกิจกรรม "จิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ" ณ บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ชุมชนเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ อ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนเขาโพธิ์ทอง บริการน้ำดื่ม กปภ. ในกิจกรรมจิตอาสา รณรงค์เก็บขยะ

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "…

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2652 จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผจก.กปภ.สาขาตะกั่วป่า และพนักงานในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ " โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาร่วมกับภาคโลหิตแ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ "

กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา &q…

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยนายสำรวย ปานาราช ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ&qu…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยผู้จัดการสมเดช เหล็มเล๊าะ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยน้ำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมกับประชา… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอา…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสายันต์ บุญผิว และนายชัยยา จันทร์ศรีทอง พนักงาน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ทางสาธารณะ"

กปภ.ข.3 ร่วมกิจ…

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โดยนายธนิต ธนเสนีวัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มอบหมายให้ หัวหน้างาน​ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง… อ่านต่อ →

กปภ.ข.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยา…

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนิสา จารนัย นักวิทยาศาสตร์ 6 และนางสาวอนงค… อ่านต่อ →

กปภ.เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำแก่อาสาสมัครชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอป…

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา…

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day) เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการ… อ่านต่อ →

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน โดยให้บริการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบประปา"ฟรีค่าแรง" ในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 25… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลประชาเพื่อปวงชน

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่…

นายศุภกร รัตนคูหะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต ให้สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุรินทร์ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ที่ม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรม CSR “โครงการแบ่งปันรอยยิ้มแด่ผู้สูงอายุ…

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม"… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาราชบุรี จัดกิจกรรม CSR “โครงการแบ่งปันรอยยิ้มแด่ผู้สูงอายุ

กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3…

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทิวา ระดีรมย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม นายวรชาติ สีหบัณฑ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะคา นายวิชาญ พรมมา ผ… อ่านต่อ →

กปภ. จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น เพิ่มพูนพัฒนาการ” ปีที่ 3

กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาส…

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตามโครงการ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562

กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้ว…

นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" … อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วย…

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ร่วมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ตึกกุมารเวช เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ณ โรงพ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมมอบแพมเพิสให้แก่ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลชลบุรี

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี…

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มบรร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี โดยนายสุชาติ พลอยล้วน มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างสังกัดงานผลิต นำคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ภาคีประจวบคีรีขันธ์ ร่… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีและคณะทำงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ภาคีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอกุยบุรี , เทศบาลกุยบุรีและกลุ่มจิตอาสา ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ ณ คลองกุยบุรี

กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขา…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เขต 3 และ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี นำโดย นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 พร้อมคณะ จัดพิธีส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศร… อ่านต่อ →

กปภ.เขต 3 และกปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้แก่ชาวศรีสวัสดิ์ ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ

กปภ.ข.3 ร่วมโคร…

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) นำโดยนายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.3 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมี… อ่านต่อ →

กปภ.ข.3 ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเล…

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมผืน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการผืนป่าอาเซียน ประจำปี 2562

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “…

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "องค์กรระนองร่วม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 101 อาชีพ” เฉลิมพร…

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบฯ มอบหมายให้ นายสุขเกษม มีสีผ่อง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ 101 อาชีพ" เฉลิมพระเ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ 101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝาย…

นายสมเดช. เหล็มเล๊าะ ผู้จัดการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ… อ่านต่อ →

กปภ. สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอา…

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานทุกสายงานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปัน…

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม กปภ.สาขาบ้านบึง และ บริษัทอินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ"เติมรักปันสุขเพื่อน้อง"จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ จาริยศิลป์ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นางสายฝน เนื่องจำนงค์ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ นายประภัทธิ์ ธรรมพร … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขาอ่างช้างน้ำ

กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.3 ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกร…

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (กปภ.สาขาราชบุรี), การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า จัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาราชบุรี และ กปภ.ข.3 ร่วมจัดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมคลองสวยน้ำใส ขุดลอกแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชชุมชน"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง นำโดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม กับโครงการ ดับเบิ้ล เอ รวมพ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังบริจาคโลหิต ครั้งที่ 107 ให้กับสภากาชาดไทย

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแ…

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาระยอง นำโดยนายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง นางไพเราะ กว้างมาก หัวหน้างานจัดเก็บรายได้1 และนายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2562"

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สา…

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง โดยเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา ขนม พร้อมน้ำดื่ม และบริจาคสิ่งของแก่นักเรียน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว อ.ป… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ CSR สานฝัน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวั…

นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2และพนักงานในสังกัด ส่งมอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ต.ในเมือง อ.เ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ส่งมอบศาลาพักริมทาง…

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น – 12.00 น. กปภ.สาขากบินทร์บุรี นำโดย นายบรรจง สุวัฒนวิชญ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี พร้อมด้วยพนักงานในสัง… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ส่งมอบศาลาพักริมทาง

กปภ.สาขาศีขรภูมิ นำโดยผู้จัดการธิติมา วาพันสุ และพนักงานในสังกัดร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ตามโครงการรักษ์ชุมชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราอู่พนังตัก

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำค…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดย… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กปภ. มอบทุ…

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร)การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลมูลนิธิ กปภ. "สานสายใย จากใจพี่สู่น้อง" ครั้… อ่านต่อ →

กปภ. มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสรุปผลความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการครอบ… อ่านต่อ →

กปภ.ชู ฮีโร่พิทักษ์ชายหาด ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชุมชน

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มใ…

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกับ นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "…

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กปภ.ข.8 ตั้งโรง…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต8 นำโดย นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสัง… อ่านต่อ →

กปภ.ข.8 ตั้งโรงครัวบริการอาหารและเครื่องดื่ม สร้างกำลังใจให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนบ้านคูเดื่อ

กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมื…

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (กปภ.ข.8) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ข.8 พร้อมทั้ง นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ทีมช่างจาก กปภ.สาข… อ่านต่อ →

กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม กปภ.จิตอาสาร่วมฟื้นฟูชุมชน บริเวณพื้นที่เมืองวารินชำราบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้…

จิตอาสาจังหวัดชุมพรร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองที่แก้มลิงหนองใหญ่

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองแจ บ้านดอนแดง ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหม… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. โดยนายกัมพล มีตา ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวชเข้าร่วมกับนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช หัวห… อ่านต่อ →

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำคลองกระเสียว

กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน …

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย แก่ โรงเรียน… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำประปาอุปโภค-บริโภค แก่…

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง โดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นางยุพิน ชื่นดวง หัวหน้างานอำนวยการ สนับสนุนน้ำประปาอุปโภค-บริโภค แก่เทศบาลเมื… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียง สนับสนุนน้ำประปาอุปโภค-บริโภค แก่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และนางพรศรี ศรีวิชัย หัวหน้างานอำนวยการ และพนักง… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายลุ่มโพธิ์ - หนองกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ…

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี โดยผู้จัดการสมเดช เหล็มเล๊าะ พร้อมพนักงนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day โครงการราชทั…

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นายวุิฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง มอบหมายให้ นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวด และเข้าร่ว…

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพนัสนิคม มอบน้ำดื่มบรรจุขวด และเข้าร่วมงานโครงการวิ่งการกุศล “RUN FOR PHANATPITTAYAKARN”

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “อุบลราช…

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 8 นำโดย นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 น.ส.สุมณฑา จริยานพิวาทย์ ผอ.กองบัญชี… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”

กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมรัฐวิสาหกิจ…

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง โดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมก… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สื่อโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียงบริจาคสิ่งของ แก่พี่น้องในอบต.ป่าแป๋

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรม Big …

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โครงการชลประทานชลบุรี ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1,นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), นายจตุพร อิ่มส… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ่างเก็บน้ำบางพระ

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต…

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ.สาขากุยบุรีนำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิตสภากาชาด… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR เข้าร่วมบริจาคโลหิต

กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมจ…

การแบ่งปัน ในสังคมอยู่ในจิตใจของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด รวมใจ จัดกิจกรรม CSR จิต… อ่านต่อ →

กปภ.ชม.(พ) จัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส อ…

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมทำความสะอาดลำน้ำและปล่อยสาร EM ลงสู่ลำน้ำ ณ บริเวณลำน้ำมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขามวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กปภ.สาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต …

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต ลูกที่ 935 และร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ ณ บริเวณสะพานเง็กเซียนฮ่องเต้ ม.5 ต.พังลา อ.สะเดา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพังลา ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต และร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์คลองอู่ตะเภา รักษ์คลองคลองแงะ

ปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดและเ…

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ,หัวหน้างานบริการฯและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิ… อ่านต่อ →

ปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดและเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกร…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ร่วมสมทบทุนจากผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเ… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๖ ร่วมกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม กลุ่มกวางคำ ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน มอบหมายให้ นายณัฐกานต์ ท… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารั…

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 … อ่านต่อ →

กปภ.สาขาวัฒนานคร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบต้นไม้ มอบรถเข็น(วีลแชร์) อุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้แทนกำลังพล สถานศึกษา พร้อมได้ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาลหัวหิน เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิหล… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการ CSR บริจาคโลหิต

กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เ…

ปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน , พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจันทบุรี นำโดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการกปภ.สาขาจันทบุรี ,นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาจันทบุรี , หัวหน้างาน… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน มอบหมายให้ นายณัฐกานต์ ท… อ่านต่อ →

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ทาสีปร…

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2560) กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผจก.กปภ.สาขาหนองแค พร้อมพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมทาสีปรับปรุงสุขาวัดในชนบท ณ วัดหนองจักร ตำบลหนองยาว อำเภ… อ่านต่อ →

กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ทาสีปรับปรุงสุขาวัดหนองจักร จ.สระบุรี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุ…

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดย นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งเสลี่ยม โดยนายสมพงษ์ สงวนทรัพย์ ผู… อ่านต่อ →

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม มอบทุนทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาแก่วัดรุกขมูล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถา…

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาเดชอุดม มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต, หัวหน้างานบริการฯ พร้อมพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสม…

กปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองโดยรอบสำนักงานการประปาส่วนภูมิภา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการ CSR ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาเลาขวัญ ปลูกต้นไม้ และมอบน้ำดื่มบรรจุขวด…

กปภ.สาขาเลาขวัญ นำทีมโดย ผจก.สมชาย ดาราย และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10 มีการ รับเสื้อพระราชทาน ปลูกต้นไม้ และมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ.ณ เขื่อนห้วยเ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาเลาขวัญ ปลูกต้นไม้ และมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียร…

เมื่ออวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับอำเภอบางละมุง ดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพฯ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทส… อ่านต่อ →

ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเทิดพร…

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางบังเอิญ วรรณพงษ์ หัวหน้างานอำนวยการ,นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กปภ.สาขา… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/59236

กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรมCSR ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ…

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน พนักงาน และ ลู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาระยองดำเนินกิจกรรมCSR ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภ…

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรุจิรา เทพเมือง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลู… อ่านต่อ →

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟู หลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เดินหน้าตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้านการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน โดยดำเนินการขุดลอกคลองแก่ชุมชน จำนวน ๒ แห่ง คือ ๑. งานขุดลอกคลองมาบหวายโสม ณ คลองมาบห… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) เดินหน้าแผน CSR ขุดลอกคลองมาบหวายโสมและห้วยพันเสด็จ

CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)…

วันนี้(27 ธันวาคม 2559) ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "CSR PWA2 ทำดี เพื่อสังคม" โดยนำข้าวสาร สิ่… อ่านต่อ →

CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)

กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก…

วันนี้ (วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ ณ เชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทร… อ่านต่อ →

กปภ.ข.๙ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำไตรมาส ๓/๕๙ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก

กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วัน…

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์, นางจุไรลักษณ์ เชี้ยบุญคณา หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่… อ่านต่อ →

กปภ.ชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่มใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือ…

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559 ร่วมกับ องค์การ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาคลองใหญ่  เข้าร่วมกิจกรรม CSR ประจำเดือนธันวาคม 2559

กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทร…

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และภาคีเอกชน จัดโครงการ CS… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) และ กปภ.สาขาแหลมฉบัง ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนบ้านบางละมุง

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ C…

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว (เทศบาลตำบลห้วยใหญ่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดโครงการ CSR “โครงการ PTB ASA ส่งสุขให้น้อง” ปี 3

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายให้นายประจบ ชาติทอง ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ตา… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับสำนักงานจังหวัดและศูนย์การทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,500 ขวด ตามโครงการ CSR ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม โ… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวัน อังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดยนายกฤช เกษจรัล ผู้จ้ดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา มอบหมายให้ นางละไม กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ได้ดำ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพะเยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กปภ.สาขาธาตุพนมร่วมกิจกรรม CSR บริจาคโลหิต…

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม โดยนายสุคนธ์ ศรีนา ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เค้าสิม หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถ… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาธาตุพนมร่วมกิจกรรม CSR บริจาคโลหิต

กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2…

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔), นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓, นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓,ผู้จัดการ กปภ.สาขาเพชรบุ… อ่านต่อ →

กปภ.ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน นำโดย นายประยูร นวมงาม ผู้จัดการฯ พร้อมพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหน… อ่านต่อ →

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต

CSR…

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) นำผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนั… อ่านต่อ →

CSR ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ได้ดำเนินงานโครงการ CSR ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการขุดลอกคู คลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยผู้จัดการ กปภ. สาขาพิมาย และพนั… อ่านต่อ →

กปภ.สาขาพิมายร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูก…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต4 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(พ) นำโดยนายธีรวิทย์ เลิศคณาวณิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.4 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM… อ่านต่อ →

กปภ.เขต 4 เดินหน้าลูกฝังเยาวชนประหยัดน้ำ ผ่านโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM : Demand Side Management) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเดิมวิทยา)

กปภ.ข.2 ขอเชิญร…

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ "Give To Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง" โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสวรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เพื่อ… อ่านต่อ →

กปภ.ข.2 ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง