กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ปภ.สาขากุยบุรี นำโดยนายสุคนธ์ จับใจ ผู้จัดการกปภ.สาขากุยบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน , พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านเขาราง ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
กปภ.สาขากุยบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560