กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยนายสำรวย ปานาราช ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ณ บริเวณวัดพิกุลทอง และสวนสาธารณะลำอีเตี้ย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ที่มา: งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2

กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
กปภ.สาขาชุมพวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"