กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

กปภ.สาขาศีขรภูมิ โดยนางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ โดย จ่าเอก ปรเมศร์ จันทร์แสง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานพิธี พร้อมกันนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลศีขรภูมิ และตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม"กปภ.ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปา โดยไม่คิดค่าแรง รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้นำ้ประปาอย่างประหยัด ตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปา ในวันเสาร์ที่13 ตุลาคม 2561 นี้กปภ.จัดให้มีกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง