การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดยนายอัษฎา โภชาคม หัวหน้างาน 8 งานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมทั้งจิตอาสา ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ทุ่งนาเชย) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big cleaning day เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์