กปภ.สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ "อาสาดูแลประปาเพื่อประชาชน"

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมลงพื้นที่จัด "โครงการ กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อประชาชน" โครงการของขวัญปีใหม่ 2562 ณ บ้านมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาโดยไม่มีค่าแรง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว