กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561

วันที่ 11 กันยายน 2561 กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาชุมชน ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561 โดยมีนายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่ อบต.ลิพัง และประชาชน รวมทั้งนักเรียน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 71 คน มีกิจกรรม พิธีเปิดลานกีฬาชุมชน และมีการแข่งขันฟุตบอล นัดพิเศษ จำนวน 2 คู่ คู่ที่ 1 นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขาติง ต.ลิพัง และคู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่ อบต.ลิพัง กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.ลิพัง เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 08.00 - 10.30 น. กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561
กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561
กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561
กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561
กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561
กปภ.สาขาย่านตาขาว จัดพิธีเปิดลานกีฬาชุมชน โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2561