กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดย นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " โดยให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกันทำความสะอาด กวาดบริเวณลานวัด ล้างห้องน้ำ เก็บขยะ รอบบริเวณ ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี นางปณิดา พันธุ์โชติ ปลัดอาวุโส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา: กปารประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ วัดเขาคีรีรมย์ ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี