กปภ.สาขาระยอง อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นายไพฑูรย์ อรชร ผจก.กปภ.สาขาระยอง มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินโครงการกปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ 2562 โดยให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือน โดยไม่คิดค่าแรง และให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ำ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำที่ดีต่อกัน และผู้ใช้น้ำประทับใจในบริการที่เป็นเลิศ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

กปภ.สาขาระยอง อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กปภ.สาขาระยอง อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กปภ.สาขาระยอง อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน