กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชิวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยให้แต่ละจังหวัดกำหนดลำน้ำ/ลำคลองเป้าหมาย โดยจะจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศซึ่ง กปภ.สาขาศรีสะเกษได้มอบน้ำดื่มฟรีเพื่อให้บริการประชาชนในงานอีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี