กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาวภัทรา สุขสมศักดิ์ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 2 และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงเกษมประชากร ณ โรงเรียนวัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อีกทั้ง เข้าร่วมปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ณ บริเวณโรงครัวพระราชทาน โดยอำนวยความสะดวกด้านอาหาร น้ำดื่ม ให้กับกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชขยะ สิ่งปฎิกูลกีดขวางทางน้ำ ในลำคลองเปรมประชากร

ที่มา: กสนประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร
กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษมเปรมประชากร