กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา นำโดยนางจันทร์เพ็ญ พฤกษ์พนม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา โดย กปภ.สาขาพังลา ได้ให้ความรู้และแนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการประหยัดน้ำและการรักษาทรัพยากรน้ำ

กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา
กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา
กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา
กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา
กปภ.สาขาพังลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ร.ร.กอบกุลวิทยาคม ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา