กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ. สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกปภ.สาขาบ้านบึง ดำเนินกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณศาลาวัด และจัดเรียงหนังสือจุดบริการประชาชนภายในวัด ณ วัดบึงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 720 ขวด

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง

กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กปภ. สาขาบ้านบึง สนับสนุนน้ำดื่มและร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”