กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรม “ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร โดยนายกำธร ปันนะระศรี มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม "ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019" พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรม “ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019”
กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรม “ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019”
กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรม “ชวนกันมาเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและสร้างบุญ SKTC 2019”