กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562

นายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2และพนักงานในสังกัด ส่งมอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน โดยมีพระปลัดสุริยา สุริโย พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ

โครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน" เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ซึ่งได้ทำการปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำภายในอาคาร เปลี่ยนหลังคา ทาสีใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีสภาพดี แข็งแรง มั่นคง เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมของชมรมฯ และกิจกรรมของ กปภ. โดยนายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การประปาส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคมอบให้ด้วยใจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562
กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบอาคารชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหิน (หลังการปรับปรุง) ในโครงการ “กปภ.รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2562