ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่ออวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมกับอำเภอบางละมุง ดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพฯ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ป่าต้นน้ำเขาไผ่ หมู่ ๙ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นำทีมโดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา หัวหน้างานและพนักงาน พร้อมด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ทหารกองร้อยรักษาความสงบพื้นที่อำเภอบางละมุง (ร.๒๑ พัน๑ รอ.) เทศบาลตำบลโป่ง รวมทั้งส่วนราชการ ประชาชนและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ รวมทั้งพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเขาไผ่ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดำริ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา