กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562 โดยมีนายสถาพร เจกะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับและรับมอบลานอเนกประสงค์ดังกล่าว ซึ่งโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน" เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยได้สร้างลานอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนได้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ ให้กับนักเรียนอีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ ส่งมอบลานอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชนปี 2562