กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชายชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน โครงการสร้างฝายกึ่งถาวร ณ.บริเวณห้วยน้ำอุ่น ม.2 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมกันระหว่างกปภ.เขต3-กรมทรัพยากรน้ำภาค7-เขือนศรีนครินทร์และชุมชนในท้องถิ่นอันเป็นความร่วมมือ กันรักษาไว้ซึ่ง ป่าไม้ต้นน้ำ ลำธาร ฝายจะช่วยชะลอน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ สร้างระบบนิเวศน์หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตให้อุดมสมบูรณ์

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลาขวัญ

กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน
กปภ.สาขาเลาขวัญ เข้าร่วมโครงการ การประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน