ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นรักสูขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีท่านรองผู่ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานและสาธารณะสุขจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะและประชาชนในพื้นที่ เวลา07.00น

ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ปั่นรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม