กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ อาคารศาลาประชาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ภายใต้โครงการ csrครั้งที่ 4/2562 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในด้านบริการประชาชน และสังคม

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา

กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
กปภ.สาขาท่ามะกา เข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา