กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว"

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด ในกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา" และร่วมเก็บซากกระทงที่ประชาชนนำมาลอยในวันลอยกระทงที่ผ่านมา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว"
กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว"
กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว"
กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว"
กปภ. สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว"