กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมใจทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 กปภ.สาขาย่านตาขาว นำโดยผู้จัดการปราโมทย์ แสงจันทร์ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว

กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมใจทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
กปภ.สาขาย่านตาขาว ร่วมใจทำฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง