กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น" ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณบ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”
กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “องค์กรระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ สองแสนต้น”