การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมกันช่วยลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อยู่ในระดับสูงเกินค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการนี้ นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานผลิต ร่วมกันติดตั้งหัวฉีดน้ำสปริงเกอร์ ช่วยพ่นละอองน้ำรอบๆ บริเวณสำนักงาน/ที่ทำการ และหน้าโรงกรองน้ำวังคำ (สถานีผลิตน้ำประปา) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย และได้สั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำ กปภ. ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควันและร่วมกันป้องกันจากภาวะวิกฤติดังกล่าว

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมกันช่วยลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมกันช่วยลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมกันช่วยลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย