การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1 โดยตั้งจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์กปภ.จำนวน 1,000 ขวด และร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เพื่อเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำหรือพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1