ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ"

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยนางสาวพิชญ์สีนี กฤษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ,นายวินัย ไผ่ทอง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ" บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเลาขวัญและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเลาขวัญ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลาขวัญ

ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ"
ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ"
ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ"
ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเลาขวัญจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายใต้ชื่อกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาถนนสาธารณะ"