พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่ได้จัดหน่วยรับบริการที่ศาลเจ้าพุทธธรรมสงเคราะห์บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการร่วมบริจาคครั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ ตั้งกลชาล พนักงาน กปภ.สาขาบ้านฉาง เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงมีสถิติบริจาคสูงถึง ๑๐๗ ครั้ง นอกจากนั้นแล้ว กปภ.สาขาบ้านฉาง ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓๖๐ ขวดให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง เพื่อบริการผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง
พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง
พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง
พนักงานประปาบ้านฉาง ร่วมบริจาคโลหิต เกิน ๑๐๐ ครั้ง