กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด แก่ประชาชน ในกิจกรรม "เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day" ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ทั้งนี้ กปภ.สาขาสุรินทร์ยังได้ร่วมทำความสะอาดในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเมืองสุรินทร์อีกด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕