การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และเก็บไว้ในคลังสำรองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน และเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานอีกด้วย

การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ
การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) สาขาอรัญประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่ากรอำเภออรัญประเทศ