กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กปภ. สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้มด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561 ตามโครงการ "ประชาชนชาวตราดแสดงพลังแห่งความภักดี บริจาคโลหิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 264 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561
กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561
กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561
กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และร่วมบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2561