กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.สาขาตราด) นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิตน้ำ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดดำเนินโครงการ CSRออกพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล และน้ำดื่มโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด โดยเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม ตู้แช่น้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน มาตรวจสอบวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ทั้งคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี โลหะหนัก และแบคทีเรีย พบว่า น้ำดื่มของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีปัญหาเรื่องระบบท่อประปาภายในโรงเรียนที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ประกอบกับทางโรงเรียนมีการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำประปา จึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียนได้ กปภ.สาขาตราด จึงได้เสนอแนะให้โรงเรียนงดใช้น้ำเพื่อการบริโภคโดยตรงจากจุดน้ำดื่ม จนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบท่อภายในใหม่

กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดดำเนินโครงการ CSRเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ.เมือง จ.ตราด