การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับลูกค้าบริเวณพื้นที่ตำบลแแปลงยาว พร้อมออกซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าแรง ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562