กปภ. มอบลานออกกำลังกาย

ร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบลานออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมเครื่องออกกำลังกายในโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ มีสุขภาพที่ดีและมีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน โดยมีนางคำแหวน นิกรเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากคาด เป็นผู้รับมอบ

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

กปภ. มอบลานออกกำลังกาย