กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day)

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day) เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดย นายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day ) ในเส้นทางเสด็จฯ บริเวณริมถนน และเกาะกลางถนน เขตติดต่ออำเภอเมืองกับอำเภอวังทอง ถึง บริเวณศูนย์ศึกษา อบรม พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรม จำนาน 13 หน่วยงาน พร้อมทั้งได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,248 ขวด

กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day)
กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day)
กปภ.ขาพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรมของ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการจัดเก็บขยะ (Big Cleaning Day)