การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดำเนินการเข้าบริการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้าน ซ่อมแซมท่อแตกรั่วให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โบว์น้ำล้างท่อเพื่อระบายตะกอนในเส้นท่อและให้ความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ณ ซอยอุปการวิถี 1, เจริญราษฎร์1, อัครามาสอุทิศ (บ้านจัดสรร) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ จัดกิจกรรม "โครงการ กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"