กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ พนักงานสังกัดงานผลิต นำพันธุ์ปลานิลและพันธุ์ต้นไม้ ไปมอบให้เจ้าหน้าที่สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว และสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเสริมสร้างระบบนิเวศทางน้ำให้อุดมสมบูรณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการร่วม SCR ของพนักงาน กปภ.สาขาบ้านบึง ในสังคมชุมชนได้เป็นอย่างดี

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์
กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์
กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์
กปภ.สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์