กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561 กปภ.สาขานครพนม นำโดยนายสุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน และบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาฟรีโดยไม่คิดค่าแรงให้แก่ลูกค้าประชาชน พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบประปา ในโครงการ "กปภ. ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" ตามแนวบริเวณเส้นถนนอภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ.สาขานครพนม จัดกิจกรรมโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"