กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมรักษ์ชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ ร่วมกับ กปภ.สาขาขลุง นำโดยนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาขลุง นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ และนายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการ กปภ.สาขาตราด พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม กปภ.รักษ์ชุมชน ปี ๒๕๖๒ ส่งมอบพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำริมคลองเขาสมิง ชุมชนท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด แก่เทศบาลตำบลเขาสมิง โดยมีนายพีระพัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน เป็นโครงการ CSR มุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดย กปภ.ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด

กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมรักษ์ชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมรักษ์ชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมรักษ์ชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
กปภ.สาขาตราดร่วมกิจกรรมรักษ์ชุมชนประจำปี 2562 ณ ชุมชนท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด