การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,500 ขวด ตามโครงการ CSR ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม โดยมีตัวแทนจากอำเภอปราณบุรี รับ น้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หน้าวัดปากคลองปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR โดยการมอบน้ำดิื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ให้กับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560