กปภ.สาขาอุดรธานีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยพี่น้องชาวลาว

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 การประปาส่วนภูมิสาขาอุดรธานี นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต7 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี นางสุดาพร ฤทธิ์มหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาอุดรธานี ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของใช้จำเป็น ผ่านศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ประสบภัยน้ำท่วมในเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อย เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ดังกล่าวทำให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลน น้ำสะอาด และเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนชาว สปป.ลาว ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีได้ทุกวันในเวลาราชการ ( 08.30-16.30 น.) โดยเปิดรับบริจาคทั้ง ทรัพย์ อาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ที่จำเป็น

กปภ.สาขาอุดรธานีร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยพี่น้องชาวลาว