กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด กว่า 25 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" ณ ศาลากาญจนาภิเษก 50 ปี หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยในกิจกรรมนี้ กปภ.สาขาชัยภูมิ ได้ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ระบายตะกอนในเส้นท่อ และรับแจ้ง/ซ่อมท่อแตกท่อรั่วภายในภายนอกโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนั้นแล้วยังมีบริการน้ำดื่มและแก้วน้ำเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้ารับบริการด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการจำนวนมาก

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาชาชัยภูมิ

กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"
กปภ. สาขาชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง"