กปภ.สาขาอ้อมน้อย สนับสนุนน้ำประปาเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย มอบหมายให้นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อยและพนักงานในสังกัด เข้าควบคุม ดูแล ณ จุดบริการรับน้ำ เพื่อให้การสนับสนุนน้ำประปาในการลดภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่อ้อมน้อย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

กปภ.สาขาอ้อมน้อย สนับสนุนน้ำประปาเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง
กปภ.สาขาอ้อมน้อย สนับสนุนน้ำประปาเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง
กปภ.สาขาอ้อมน้อย สนับสนุนน้ำประปาเพื่อลดภาวะฝุ่นละออง