กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา นำโดย นางกนกอร รัตนนุกรม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ หมู่ 2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคม 9-1-1 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562 โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่2 ,สมาชิก อบต. และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562
กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมส่งมอบศาลาประชาคมบ้านซ่งแย้ในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี 2562