กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดย นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด มอบหมายให้ นายสรยุทธ สมใจ หัวหน้างาน 7 งานผลิต และนางสาวกนิษฐา หนูนารถ พนักงานการเงินและบัญชี 6 งานอำนวยการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ หอประชุม อำเภอชะอวด เพื่อรวบรวมโลหิตกรุ๊ปต่างๆ เข้ารวบรวมในธนาคารเลือดประจำโรงพยาบาล ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดอย่างเร่งด่วน มีเจ้าหน้าที่ราชการและประชาชนเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
กปภ.สาขาชะอวด ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช