กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมกับ นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ซึ่งเส้นทางการปั่น จุดเริ่มต้น (บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดตราด) ผ่านสถานที่สำคัญในตัวเมืองจังหวัดตราด และกลับไปจุดสิ้นสุด (บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก) รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและแจกน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด