กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศนำโดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร และนายสกล ภุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.ข. 1 เป็นผู้แทนส่งมอบให้กับนายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาวกูล ปลัดอำเภอวัฒนานครเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และประชาชนใช้ศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำในการประกอบศานากิจต่างๆโดย กปภ.สาขาวัฒนานครและสาขาวัอรัญประเทศร่วมสนับสนุนเงิน 20,000 บาท และร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ (กปภ.)ไอศกรีมร่วมแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานและยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความผูกพันกับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง
กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง
กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกับ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการส่งมอบศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ/ห้องสรงน้ำให้แก่วัดระเบาะหูกวาง