กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาเด่นชัย นำโดยนายเกษม นวลดี นำพนักงานในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดอินทนิเวศน์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอเด่นชัย ออกหน่วยรับริจาคโลหิต และบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย

กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ