กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ กปภ.สาขาพนมทวน พร้อมด้วย กปภ.ข.๓ หน่วยงานภาครัฐจากเขื่อนศรีนครินทร์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ร่วมกันจัด โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร มี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ กล่าวรายงาน และนายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยร่วมกันสร้างฝายซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบเรียงด้วยหินกึ่งถาวร ด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำ ก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วย ซึ่งจะสามารถดักตะกอน กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน และใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในชุมชน ให้เป็นไปตามนโยบายเพิ่มบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ-แหล่งน้ำท้องถิ่น

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร
กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร
กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร
กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร
กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร