การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ชุมชน ณ จุดรวมพลบริเวณลาดจอดรถเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ด้านหลังห้างสตาร์ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”