กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานทุกท่าน ซื้อของใช้จำเป็น เช่น แพมเพอร์ ทิชชู ข้าวสาร ขนม นำไปบริจาคให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการ CSR เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี